Deelneemster van de maand juli 2021

 In Deelneemster van de maand

Mijn naam is Femke Kets – du Sart. Ik ben getrouwd met Hans en we zijn de trotse ouders van Silvijn (12 jaar), Féline (9 jaar) en Novaly (4 jaar). Ik ben geboren en getogen in Borne. Voor mijn studie ergotherapie en mijn eerste baan heb ik zes jaar in Amsterdam gewoond. In het studentenhuis woonde ik samen met Wenda (Meijer- Hobert). Tijdens de studietijd hebben we altijd tegen elkaar gezegd; ooit starten we onze eigen praktijk! In 2002 verhuisde ik terug naar Twente om bij Roessingh, centrum voor revalidatie te gaan werken. In 2008 was het zover dat ik samen met Wenda onze zelfstandige eerstelijns ergotherapiepraktijk startte, binnen gezondheidscentrum ’t Dijkhuis (onder de naam Ergotherapiepraktijk ’t Dijkhuis). Inmiddels hebben we onze praktijknaam veranderd in EVE Expertisecentrum voor Ergotherapie en hebben we ook een praktijklocatie in gezondheidscentrum de Poort van Borne.

Ergotherapie richt zich op het dagelijks handelen. Het doel van de therapie is het creëren van een optimale situatie, waarin dagelijkse waardevolle activiteiten (te denken valt aan zelfverzorging, verplaatsen binnen-en buitenshuis, werk, schoolse vaardigheden, e.d.) naar wens kunnen worden uitgevoerd.

Dit jaar hebben we ons 12,5-jarig jubileum gevierd en runnen we vol trots onze praktijk met een team van 7 ergotherapeuten. Ieder met zijn eigen specialisatie; gericht op kinderen, volwassenen/ouderen, handen en arbeidsgerelateerde klachten. Mijn specialisatie ligt op het gebied van chronische pijn en vermoeidheidsklachten en de zintuiglijke informatieverwerking. Na 15 jaar bij Roessingh te hebben gewerkt, binnen de pijnrevalidatie, ben ik in 2017 volledig voor EVE gaan werken. Tijdens de behandelingen richt ik me met name op belasting/belastbaarheid, de energieverdeling en dagstructurering.

Veroordeel niet, vertrouw op jezelf!

Het ondernemen bevalt ons erg goed. Binnen nu en een aantal jaren willen we graag een eigen pand openen. We willen, naast de ergotherapie behandeling, mensen met een beperking een belEVEnis geven, die los staat van de gezondheidszorg. Ik hoop hier snel meer over te kunnen delen.

Afgelopen jaar zijn we contractvrij gaan werken. Dit houdt in dat wij geen contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Dat we over zijn gegaan op deze werkwijze, heeft te maken met de visie die wij in de afgelopen 20 jaar hebben ontwikkeld op de zorg die wij willen leveren aan de patiënt en zijn/haar omgeving. De visie op zorg is niet meer verenigbaar met de contracten die we krijgen aangeboden. Vanuit de basisverzekering hebben patiënten recht op sowieso 70% vergoeding bij contract vrije zorg.

Op dit moment behandel ik veel long COVID-patiënten, een nieuwe en interessante uitdaging. De klachten na COVID bestaan met name uit aandacht- en concentratieproblemen, problemen in de prikkelverwerking en vermoeidheidsklachten. Mocht je corona hebben gehad en last (blijven) houden van hinderlijke klachten en beperkingen, neem dan gerust contact op. Ik vertel je graag meer!

Binnen de Bornse Vrouwen in Bedrijf heb ik de afgelopen 5 jaar een bestuursfunctie vervuld. Ik vond het leuk en boeiend om vanuit die rol het ‘reilen en zeilen’ van onze mooie club te mogen ervaren en een actieve bijdrage te kunnen leveren. Afgelopen maand zijn we als bestuur afgetreden. Ik zie uit naar de komende jaren en ben nieuwgiering hoe het nieuwe enthousiaste bestuur het vorm gaat geven.

Femke Kets – du Sart
www.eve-ergotherapie.nl

Recent Posts